Villkor och föreskrifter

Allmänna villkor

Smyckeskonditorn drivs som hobbyverksamhet av Annicka Cederberg, som driver webbplatsen smyckeskonditorn.se och därtill hörande sidor. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Smyckeskonditorn framgår på Webbplatsen.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ("villkoren") gäller när du som konsument ("kunden") gör en beställning via webbplatsen. I dessa delar benämns under dessa allmänna villkor Smyckeskonditorn som "säljaren". Villkoren gäller endast kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via webbplatsen mellan dig och Smyckeskonditorn.

1.3 För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst.  Bilderna kan inte garanteras återge varans exakta utseende då glaset kan ändra färg beroende på ljus och yttre omständigheter.

1.5 Webbplatsen ägs av Annicka Cederberg. Innehållet på Webplatsen ägs av Annicka Cederberg. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärket, bilder och grafik, design, layout samt information om varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från Annicka Cederberg.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Smyckeskonditorns Integritetspolicy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Smyckeskonditorn bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Smyckeskonditorns per e-post. Säljaren uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Säljarens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som Kunden har gjort avseende beställningen att återbetalas.

3. Priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor. Priserna inkluderar inte fraktavgifter, som anges separat.

3.2 Betala dina varor direkt med swish, eller via en banköverförning.

4. Kampanjer och erbjudanden

4.1 Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. Leverans och transport

5.1 Frakt och leverans
Alla leveranser sker med Postnord eller Schenker. Vid frågor kring leverans, kontakta oss.

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan är 2-5 vardagar. Vid leveransförsening meddelar Säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. 

6. Ångerrätt och returer

6.1 Returer
Frakt för eventuella returer bekostas av konsumenten. Det är konsumentens ansvar att se till att returen sker på ett sådant sätt att varorna är i nytt skick och inte skadas. Kontakta alltid oss först gällande en vara som du önskar returnera. Konsumenten äger ej rätt att returnera en vara, däremot gäller svensk lag vilket omfattar ångerrätt.

6.2 Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.3  Ångerrätten gäller inte för varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel

7. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

8. Ändringar av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

9. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

10. Tillämplig lag och tvist

1Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.