Integritetspolicy

Webbshopen på hemsidan Smyckeskonditorn.se behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under den period som köpet kräver.

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning“) är Annicka Cederberg (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig“)

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: e-mail: smyckeskonditorn@hotmail.se

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källan till personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen "Smyckeskonditorn.se"

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer)

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden. 

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter;

2. rätten till rättelse av personuppgifter;

3. rätten att radera personuppgifter;

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter;

5. rätten till dataöverförbarhet;

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till smyckeskonditorn@hotmail.se

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter;

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen smyckeskonditorn.se bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet.

2. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på sin hemsida.

Reglerna träder i kraft den 2021-01-04